Rozhodčí kancelář

Rozhodčí kancelář

Kontakt

Rozhodčí kancelář


JUDr. Pavel Liška

rozhodce

Krupská 4

100 00    Praha 10

číslo účtu: 2500525224/2010 účet je veden u FIO banky.


tel. číslo kanceláře: + 420 777 346 404

email: info@rozhodcikancelar.cz

Zapsán v seznamu rozhodců vedeném pod Ministerstvem spravedlnosti České republiky, pod číslem osvědčení 543.